განცხადებები

საკრებულოს სხდომა

  • 2022-02-02

8 თებერვალს, 12:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, საკრებულოს სხდომა გაიმართება.

სხდომის დღის წესრიგი:
 
1.    ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;
 
2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა. (საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით).