განცხადებები

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

  • 2022-02-09

14 თებერვალს, 11:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება.
დღის წესრიგი:
1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ.
2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N281 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.