განცხადებები

ევტიხ ხაჩიძე

 

დაბადების თარიღი:  1984 წლის 30 ივლისი


სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლის დეკემბრიდან დღემდე  - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი

2018-2021 - სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის დეპარტამენტის უფროსი, ა(ა)იპ ,,ქ.რუსთავის სახელოვნობო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი''

2015 წლის სექტემბერი - 2018 წლის თებერვალი -  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის'' დირექტორი

2015 წლის ივლისი-2015 წლის აგვისტო - ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების" დირექტორი

2009-2012 - კომპანია 555SECURITY, მენეჯერი

განათლება:

2001 - 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკური ინფორმატიკა, ბაკალავრი

2007 - 2008 - დიდი ბრიტანეთი, Williams College, ინგლისური ენა

2008 წელი - დიდი ბრიტანეთი, Williams College, ბიზნესის მართვა

2009-2012 - დიდი ბრიტანეთი, Opal College London, მენეჯერი, in Strategic management and Leadership (QCF) დიპლომირებული სპეციალისტი

ოჯახური მდგომარეობა : მეუღლე და ორი შვილი