განცხადებები

მიხეილ მუზაშვილი

 

დაბადების თარიღი: 13.10.1984


სამუშაო გამოცდილება:

03.2022 - დღემდე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

01.2022 - 02.2022 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“, მთავარი იურისტი

01.2021 - 02.2022 - შპს "დენტექსი 95", მთავარი იურისტი

01.2021 - 02.2022 - სტომატოლოგიური კლინიკების ქსელი - შპს "დენსი", მთავარი იურისტი

01.2021 - 02.2022 - კვების პროდუქტების ქსელური კომპანია - შპს "დელფუდი", მთავარი იურისტი

04.2020 - 02.2022 - შპს "თრიფელ ეი", დირექტორი / მთავარი იურისტი

01.2020 - 02.2022 - შპს "ვი აი პი +'', მთავარი იურისტი

01.2020 - 02.2022 - სადისტრიბუციო კომპანია შპს "ლომისი +", მთავარი იურისტი

10.2018 - 02.2022 - შპს "საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია", დამფუძნებელი დირექტორი (ადვოკატი)

09.2014 - 01.2015 - მე 20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია, იურისტი

11.2012 - 03.2019 - შპს "მ შოპი", დამფუძნებელი დირექტორი

01.2008 - 05.2011 - შპს "ჯეო ლოიერს", ადვოკატი სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

07.2007 - 10.2016 - შპს "ვეზირი", რისკების პრევენციის სერვისის ხელმძღვანელი

განათლება:

09.2003 - 06.2008 - იურისტი, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების ფაკულტეტი, იურისტი,  მაგისტრთან გათანაბრებული