განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები

 საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 

 

ალექსანდრე ბერიძე 

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 76 06


 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ზაზა ჯაიანი  

 საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 57 07


 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

 

 თინათინ ლოცულაშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 64 44