განცხადებები

ქეთევან ბეჟუაშვილი

დაბადების თარიღი: 1988 წლის 28 მაისი


სამუშაო გამოცდილება:

24/01//2022-დან დღემდე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი

01/01/2021-24/01/2022  -  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

12.2020 წლიდან - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

01.2020 - 30/12/2020 - ინსპექტორ-გამომძიებელი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის აღმოსავლეთის საგამოძიებო სამმართველო 

09.2017 - 10.2019 - გამომძიებელი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამმართველო 

09.2016 - 09.2017 - ინსპექტორ-გამომძიებელი,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამმართველო

09.2015 - 03.2016 - სტაჟიორ-პროკურორი, საქართველოს პროკურატურა, ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა 

02.2015 - 09.2015 - სტაჟიორ-პროკურორი, საქართველოს პროკურატურა, ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა, რუსთავის რაიონული პროკურატურა

09.2010 - 02.2015 - პრობაციის ოფიცერი, სსიპ ,,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო"

განათლება:

09.2010 - 08.2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, მაგისტრი

09.2005 - 09.2009 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, ბაკალავრი

ენები: ინგლისური, რუსული

ტელეფონი: 591 40 49 75

ელ.ფოსტა: ketevan.bezhuashvili@rustavi.gov.ge