განცხადებები

ზაზა ზაზაძე

დაბადების თარიღი: 1986  წლის 5 მაისი


სამუშაო გამოცდილება

03.01 2020-დან დღემდე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი

08.2018 - 01.2020 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

07.2015 - 08.2018 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

03.2015 - 07.2015 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის და ექსპლუატაციის მთავარი სპეციალისტი

10.2014 - 12.2014 - სექტორის ზედამხედველი, ქვემო ქართლის სტატისტიკის სამმართველო

09.2014 - 10.2014 - მშენებელი, შპს „ნიაღვარი“

 01.2014 - 05.2014 - ინჟინერ-მშენებელი, შპს „აისი“

11.2012 - 03.2013 - გაყიდვების მენეჯერი, შპს „ნაზარ მოტორს ჯორჯია“

02.2012 - 10.2012 - ოპერატორი, შპს  „კავკაზუს ავტოჰაუსი“

09.2010 - 02.2012 - მშენებელ-ოსტატი, შპს „გზატკეცილი“

განათლება:

10.2006 - 10.2010 - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, ეკონომისტი

ენები:  ინგლისური. რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი