განცხადებები

საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა საკრებულოში

 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით