განცხადებები

საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მერიაში

 

ინფორმაცია 2021 წლის მუნიციპალური დავების შესახებ


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა


ინფორმაცია 2020 წლის მუნიციპალური დავების შესახებ


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის III კვარტალის დეტალური ანგარიში


ინფორმაცია 2019 წლის მუნიციპალური დავების შესახებ


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის ანგარიში (ნოემბრის თვის მონაცემებით) ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა