განცხადებები

ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი პროგრამა

 

 


 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი პროგრამა – სტრატეგია (2013-2017).

დამტკიცდა თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს მიერ 2013 წელს.

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი პროგრამა

 

იხილეთ ვრცლად