განცხადებები

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

2021 წლის რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიმდინარე ტენდერები


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა(დაზუსტებული)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა(დაზუსტებული)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)