განცხადებები

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულება

 

2019-2020 წლებში ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი, მიღებული და ათვისებელი სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის შესახებ

იხილეთ ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წელს განხორციელებული შესყიდვები(გაფორმებული ხელშეკრულებები)

იხილეთ ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წელს განხორციელებული შესყიდვები(გაფორმებული ხელშეკრულებები)

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად