განცხადებები

აუქციონები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2022 წლის 26 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2022 წლის 4 სექტემბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2022 წლის 4 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2022 წლის 14 აგვისტოს  18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2022 წლის 19 ივლისის 15:00 საათიდან 2022 წლის 30 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2022 წლის 22 ივნისის 15:00 საათიდან 2022 წლის 02 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2022 წლის 20 აპრილის 17:00 საათიდან 2022 წლის 30 აპრილის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2022 წლის 21 იანვრის 17:00 საათიდან 2022 წლის 30 იანვრის 12:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 30 დეკემბრის 15:00 საათიდან 2022 წლის 10 იანვრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 04 ნოემბრის 15:00 საათიდან 2021 წლის 14 ნოემბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 07 ოქტომბრის 15:00 საათიდან 2021 წლის 15 ოქტომბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 07 ოქტომბრის 16:00 საათიდან 2021 წლის 15 ოქტომბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 16 სექტემბრის 15:00 საათიდან 2021 წლის 26 სექტემბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 13 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2021 წლის 23 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 9 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2021 წლის 19 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 27 ივლისის 15:00 საათიდან 2021 წლის 8 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 29 ივნისის 15:00 საათიდან 2021 წლის 9 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 28 ივნისის 15:00 საათიდან 2021 წლის 8 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 17 ივნისის 15:00 საათიდან 2021 წლის 27 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 25 მაისის 15:00 საათიდან 2021 წლის 4 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 29 აპრილის 15:00 საათიდან 2021 წლის 16 მაისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2021 წლის 07 აპრილის 15:00 საათიდან 2021 წლის 17 აპრილის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2020 წლის 29 ოქტომბრის 15:00 საათიდან 2020 წლის 08 ნოემბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2020 წლის 19 ოქტომბრის 15:00 საათიდან 2020 წლის 29 ოქტომბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს, 2020 წლის 24 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2020 წლის 03 სექტემბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, 2020 წლის 30 ივლისის 15:00 საათიდან 2020 წლის 09 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს, 2020 წლის 29 ივლისის 15:00 საათიდან 2020 წლის 07 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს განმეორებით ელექტრონულ აუქციონს,  2020 წლის 24 ივლისის 15:00 საათიდან 2020 წლის 02 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 14 ივლისის 15:00 საათიდან 2020 წლის 24 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს განმეორებით ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 9 ივლისის 15:00 საათიდან 2020 წლის 17 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 22 ივნისის 15:00 საათიდან 2020 წლის 28 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 3 ივნისის 15:00 საათიდან 2020 წლის 14 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 25 თებერვლის 15:00 საათიდან 2020 წლის 1 მარტის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 11 თებერვლის 15:00 საათიდან 2020 წლის 16 თებერვლის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 07 თებერვლის 15:00 საათიდან 2020 წლის 14 თებერვლის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 28 იანვრის 15:00 საათიდან 2020 წლის 7 თებერვლის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს 2020 წლის 20 იანვრის 15:00 საათიდან 2020 წლის 29 იანვრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2019 წლის 27 ნოემბრის 15:00 საათიდან 2019 წლის 9 დეკემბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2019 წლის 22 ნოემბრის 16:00 საათიდან 2019 წლის 2 დეკემბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2019 წლის 16 ოქტომბრის 15:00 საათიდან 2019 წლის 25 ოქტომბრის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2019 წლის 8 ივლისის 15:00 საათიდან 19 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

www.eauction.ge

www.eauction.ge

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2019 წლის 1 მარტის 15:00 საათიდან 2019 წლის 11 მარტის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს განმეორებით ელექტრონულ აუქციონს 2018 წლის 19 ოქტომბრის 15:00 საათიდან 2018 წლის 26 ოქტომბრის  18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს 2018 წლის 27  სექტემბრის 15:00 საათიდან 2018 წლის 10 ოქტომბრის  18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 20 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2018 წლის 31 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 20 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2018 წლის 31 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 11 ივნისის 15:00 საათიდან 2018 წლის 20 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 05 თებერვლის 15:00 საათიდან 2018 წლის 16 თებერვლის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 07 ნოემბრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 17 ნოემბრის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 14 ივნისის 15:00 საათიდან 2017 წლის 23 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს საჯარო აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 15 თებერვლის 15:00 საათიდან 2017 წლის 24 თებერვლის 18:00 საათამდე, აცხადებს საჯარო ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია რუსთავში გარე რეკლამის განთავსების გაცემის მიზნით, 2017 წლის 13 იანვრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 23 იანვრის 18:00 საათამდე, აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 12 იანვრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 20 იანვრის 18:00 საათამდე, აცხადებს აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 04 იანვრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 09 იანვრის 18:00 საათამდე, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ და განმეორებით აუქციონს 

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 10 ერთეულ უძრავ ქონებაზე აცხადებს საჯარო ელექტრონულ აუქციონს.  6 ერთეულზე აუქციონი ჩატარდება 2016 წლის 15 დეკემბრის 15:00 საათიდან 21 დეკემბრის 18:00 საათამდე,  3 ერთეულზე – 2016 წლის 15 დეკემბრის 15:30 საათიდან 21 დეკემბრის 18:00 საათამდე, ხოლო 1 ერთეულზე – 2016 წლის 16 დეკემბრის 11:00 საათიდან 21 დეკემბრის 18:00 საათამდე. აღნიშნული ქონების შესახებ ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 2016 წლის 09 დეკემბრის 15:00 საათიდან 2016 წლის 16 დეკემბრის 18:00 საათამდე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით,  2016 წლის 22 ნოემბრის 12:00 საათიდან 30 ნოემბრის 18:00 საათამდე – 6 ერთეულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, ხოლო  22 ნოემბრის 15:00 საათიდან 30 ნოემბრის 18:00 საათამდე – 1 ერთეულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

2016 წლის 16 ნოემბრის 15:30 საათიდან 25 ნოემბრის 18:00 საათამდე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

2016 წლის 04 ნოემბრის 15:00 საათიდან 14 ნოემბრის 18:00 საათამდე,  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

2016 წლის 09 სექტემბრის 12:00 საათიდან 19 სექტემბრის 18:00 საათამდე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ  ვებგვერდზე 

www.eauction.ge

2016 წლის 12 აგვისტოს 12:00 საათიდან 22 აგვისტოს 18:00 საათამდე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ  ვებგვერდზე 

www.eauction.ge

 2016 წლის 27 ივნისის 15:00 საათიდან 06 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები 

იხილეთ  ვებგვერდზე www.eauction.ge.

 2016 წლის 01 ივნისიდან 10 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები

იხილეთ  ვებგვერდზე www.eauction.ge.

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 2016 წლის 7 მარტს აცხადებს აუქციონს N1