განცხადებები

მიხეილ თათარაძე

დაბადების თარიღ: 1978 წლის 5 თებერვალი


 

სამუშაო გამოცდილება:

2017 წლის 22 ნოემბერიდან – რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

08/2015-11/2017 – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატი

09/2013-08/2015 – თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერის ადმინისტრაციის უფროსი;

04/2010 –08/2010  –  აააპ „ ბავშვი და გარემოში“, იურისტის თანამდებობაზე;

2009 –შპს „სტარტის“ იურისტი;

9/2008 – 10/2010  –  სსიპ  რუსთავის 22-ე საჯარო სკოლაში იურისტ–კონსულტანტის თანამდებობაზე;

2008-2009 –  სსიპ რუსთავის #5 საჯარო სკოლაში იურისტ–კონსულტატის თანამდებობაზე;

06/2007 – 12/2008   –  სსიპ რუსთავის #10 საჯარო სკოლის იურისტ – კონსულტანტი;

2006-2007 – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასცოციაციის რუსთავის ოფისის ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობაზე მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი;

2005-2006 – საქართველოს ახალგაზრდა იურისთა ასოციაციის რუსთავის ოფისის იურიდიული დახმარების ცენტრი ადვოკატის თანაშემწე სამოქალაქო და ადმინისტაციული სამართლის განხრით.

არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი;

განათლება:

2007 – რუსთავის დამოუკიდებელი ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;

2007 –  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი;

2007-2008  –  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდები სამოქალაქო და სისხლის სამართლის განხრით;

2008 –   საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

2010 – ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივ პროექტ „სახალხო მანიფესტის“ ფარგლებში ჩატარებულ ტრენინგებში „ლიდერობა და ადგილოვბრივი თვითმმართველობის ორგანოების მონიტორინგი“ ; ამავე წელს მონაწილეობდა ‘ადვოკატთა ასოციაციის“ ასწავლო ცენტრის ორგანიზებულ სემინარში – „ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტებისა და საგადასახადო დავების შესახებ“

20011 –  „ადვოკატთა ასოციაციის“ სასწავლო ცენტრში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი სამოქალაქო სამართალსა და სამოქალაქო სამართლის პროცესში“

2011 –  გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენლობის ეგიდით ჩატარებული სემინარებში – თემაზე ადამიანის უფლებათა უმივერსალური და საერთაშორისო კანონმდებლობა და მისი როლი შიდასამართალწარმოებაში, გაეროსა და ევროსაბჭოს გასაჩივრების მექანიზმების შესაბამის პროცედურებზე;

2011 – ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სემინარში „ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტებისა და საგადასახადო დავების შესახებ“

ოჯახური მდგოამარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი