განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               ოთარი ტატალაშვილი