განცხადებები

გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სამუშაოდ და პარლამენტის გენდერულ საბჭოსთან კოორდინაციის მიზნით, 2017 წლის 1 სექტემბრიდან, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლები.

საბჭოს მუშაობაში აქტიურად არიან ჩართული ასევე,  ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები.

საბჭოს უფლებამოსილებები დამტკიცებულია ქალაქ  რუსთავის საკრებულოს 2017 წლის 11 აგვისტოს  N 207 დადგენილებით.

იხილეთ ვრცლად:

გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება


 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ მიღებული ოქმები:

2021 წელი 

ოქმი №6

2019 წელი 

ოქმი №4

ოქმი №5

 

2018 წელი

ოქმი №1 

ოქმი №2

ოქმი №3