განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ნუსხა

2020 წელს აუქციონის გზით განკარგული ქონება

იხილეთ

2019 წელს აუქციონის გზით განკარგული ქონება

იხილეთ

2019 და 2020 წ პირდაპირი გზით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგული ქონება

იხილეთ

2018 წელს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ ელექტრონული აუქციონის გზით გასხვისებული ქონება :

 

  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე: ქ.რუსთავი, მე-11 მკ.რ. სანაპიროს ქუჩის მ/ტ; ფართობი: 20 კვ.მ. ს/კოდი: 02.02.05.507
  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა #1, მდებარე: ქ.რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა #30ა; ფართობი: 3289 კვ.მ. ს/კოდით: 02.07.04.053
  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი,მდებარე: ქ.რუსთავი, გომელაურის ქუჩა #14 მ/ტ; ფართობი: 655 კვ.მ. ს/კოდი: 02.05.07.946
  • 2018 წელს, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ ქ.რუსთავში, მე-18 მკ.რ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე  შენობა-ნაგებობა #1-ზე (დემონტაჟის მიზნით)  განაშენიანების ფართი: 672.85კვ.მ; ს/კოდით: 02.02.02.563 გამოცხადდა ელექტრონული აუქციონი,მათ შორის ვადაგაგრძელებული და განმეორებითი აუქციონი, მაგრამ აღნიშნული ქონების განკარგვა არ განხორციელდა. 

 

2018 წელს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ პირდაპირი გზით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით განიკარგა:

  • ქ.რუსთავი, მის: მე-11 მკ.რ; შენობა-ნაგებობა #1-ის მეორე სართულზე არსებული 05 კვ.მ-ისფართი; ს/კოდით: 02.02.04.111
  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე: ქ.რუსთავი, კოსტავას გამზირის მ/ტ. 2514 კვ.მ-დან 32 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი; ს/კ:02.05.06.802
  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე: ქ.რუსთავი, მე-12 მკ.რ.#7-ის მ/ტ; ფართობი: 12 კვ.მ. ს/კოდით: 02.02.04.299
  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე: ქ.რუსთავი, მესხიშვილის ქუჩის მ/ტ; 1846 კვ.მ-დან 12კვ.მ. მიწის ნაკვეთი; ს/კ: 02.04.02.552
  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე: ქ.რუსთავი,შარტავას გამზ. #12-ის მ/ტ; ფართობი: 12 კვ.მ. ს/კოდით: 02.03.04.673