განცხადებები

აუდიტის ანგარიში

სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2014 წლებისა და 2015 წლის 6 თვის განმავლობაში ადმინისტრაციული და საგზაო ინფრასტრუქტურის პროგრამის ფარგლებში გაწეული ხარჯების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში N27/36 (01.01.2013-01.07.2015)

იხილეთ ვრცლად