განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები

ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლის სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

სრულად


ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის შრომის ანაზღაურების შესახებ

სრულად


 

ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ

სრულად


 

ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ

სრულად


ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ

სრულად


ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის შრომის ანაზღაურების შესახებ

სრულად


 

ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ

სრულად


 

ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ

სრულად


 ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ

სრულად


 ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ (2018 წლის ნოემბრის მონაცემებით)

 სრულად


 

ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ( 2018 წლის ნოემბრის მონაცემებით)

სრულად