განცხადებები

გენდერული მონაცემები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის გენდერული მონაცემები  -  2020 წელი

ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის გენდერული მონაცემები  -  2018 წელი

ვრცლად