განცხადებები

ელექტრონული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წელი

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

ქალაქ რუსთავში სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000798

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291182&

lang=ge

2

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000799

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291195&lang=ge

3

ქალაქ რუსთავში #7 საჯარო სკოლის შემოღობვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000802

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291214&lang=ge

4

ქალაქ რუსთავში #31 და #23 საბავშვო ბაღების შემოღობვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000806

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291238&lang=ge

5

ქალაქ რუსთავში #36 და #27 საბავშვო ბაღების შემოღობვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000808

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291267&lang=ge

6

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000809

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291277&lang=ge

7

ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერის რეაბილიტაციის (მუნიციპალური თეატრის მიმდებარე ტერიტორია) სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000810

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291296&lang=ge

8

ქალაქ რუსთავში გზების საფარის ორმული დამუშავების სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000838

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291246&lang=ge

9

ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა #6-8-8ა-10 და გრანელის ქუჩა #23-25 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000840

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291251&lang=ge

10

ქალაქ რუსთავში აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაციის (მოდებაძის ქუჩიდან მე-12 მკრ-მდე) და მე-16 მკრ-ის #6-დან #2-მდე გზის გასწვრივ ტროტუარის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000842

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291264&lang=ge

11

ქალაქ რუსთავში გრანელის ქუჩის #7-9-11 და გიორგაძის ქუჩა #8 ტკეჩისკედლებიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190000844

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291272&lang=ge

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

ქალაქ რუსთავში 3 (სამი) სპორტული მოედნის მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190001978

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293124&lang=ge

2

ქალაქ რუსთავში 3 (სამი) სპორტული მოედნის მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190001979

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293134&lang=ge

3

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სპორტული მოედნის მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190001980

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293140&lang=ge

4

ქალაქ რუსთავში შარტავას #25 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის (შარტავას გამზირის მხარე), 21-ე მკ/რ-ის #2 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონს საფარის რეაბილიტაციის, 21-ე მიკრორაიონის #4 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის და 21-ე მიკრორაიონის #7 და #8 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე ქსელის მოწყობისთვის ჩერკასკის ქუჩამდე (21 მიკრორაიონის #4ა ეზოს გავლით) საჭირო სამუშაოები

NAT190001981

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293127&lang=ge

5

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

NAT190001982

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293122&lang=ge

6

ქალაქ რუსთავის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება ბეჭდვითი მედიის (გაზეთი) საშუალებით

NAT190001983

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293131&lang=ge

 

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

სატელევიზიო და რადიო მომსახურების შესყიდვა

NAT190002450

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293966&lang=ge

2

ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა N6-8-8ა-10 და გრანელის ქუჩა N23-25 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190002782

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=294440&lang=ge

3

ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერის რეაბილიტაციის (მუნიციპალური თეატრის მიმდებარე ტერიტორია) სამუშაოების შესყიდვა

NAT190002786

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=294377&lang=ge

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

4

აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა

NAT190002789

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=294391&lang=ge

5

საოფისე ავეჯის შესყიდვა

NAT190002793

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=294421&lang=ge

 

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურების შესყიდვა

NAT190003057

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=294867&lang=ge

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190003192

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=295054&lang=ge

 

შენიშვნა: აღნიშნულ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე წინა გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით და ამის გამო გამოცხადდა ახლიდან უცვლელი პირობებით.

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, 3 მარტის, დედის დღესთან დაკავშირებით საჩუქრების შესყიდვა

NAT190003286

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=295254&lang=ge

2

ქალაქ რუსთავში ლეონიძის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციის პროექტისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა

NAT190003493

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=295490&lang=ge

3

ქალაქ რუსთავში მე-8 მკრ-ში #34 საბავშვო ბაღის ერთი ფლიგელის გამაგრება-გაძლიერება დრენაჟის მოწყობის, შენობის რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ღობის მოწყობის პროექტებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა

NAT190003494

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=295489&lang=ge

4

ქალაქ რუსთავში ლეონიძის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციის პროექტისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა

NAT190003493

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=295490&lang=ge

5

ქალაქ რუსთავში მე-18 და მე-19 მიკრორაიონის დამაკავშირებელი გზების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

NAT190003864

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=296235&lang=ge

6

ქალაქ რუსთავში გოგებაშვილის ქუჩის და მისი მიმდებარე ეზოების (გოგებაშვილის #3, 5, 7 ოდიშარიას #30 მშენებელთა #22, 24, 26 ბოსტანქალაქის #17, 19, 21) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

NAT190003865

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=296241&lang=ge

7

ქალაქ რუსთავში #27 საბავშვო ბაღის შენობის გამაგრება-გაძლიერების (მესხ. მე-3-ე #4ა) სამუშაოების შესყიდვა

NAT190003866

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=296242&lang=ge

8

ქალაქ რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში გზების, ტროტუარების და ეზოების საფარის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

NAT190003867

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=296244&lang=ge

 

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

 

ავტომანქანების მიმდინარე რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

NAT190004319

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=296958&lang=ge

 

ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა N6-8-8ა-10 და გრანელის ქუჩა N23-25 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190004626

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=297442&lang=ge

 

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

NAT190004633

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=297105&lang=ge

 

ქალაქ რუსთავის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება ბეჭდვითი მედიის (გაზეთი) საშუალებით

NAT190004744

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=297667&lang=ge

 

 

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის #18 კორპუსისეზოს ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო და XII მიკრორაიონის და პუშკინის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190005359

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=298566&lang=ge

2

კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა

all in one

NAT190005360

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=298456&lang=ge

3

კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა

NAT190005361

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=298444&lang=ge

 

ტენდერების რეესტრი 2019 წელი

ტენდერის დასახელება

ტენდერის ნომერი

ლინკი

1

ქალაქ რუსთავში #27 საბავშვო ბაღის შენობის გამაგრება-გაძლიერების (მესხ. მე-3-ე #4ა) სამუშაოების შესყიდვა

NAT190005579

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=298888&lang=ge

2

ქალაქ რუსთავში კოსტავას გამზირზე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190005693

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=298991&lang=ge

3

ქალაქ რუსთავში #17 საბავშვო ბაღის შენობის ფლიგელების დამაკავშირებელი დერეფნის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

NAT190005695

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=298979&lang=ge