განცხადებები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიები

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

ტელეფონი: 0(341) 25 62 02

თავმჯდომარე:

 

წევრები:

 

 


საფინანსო–საბიუჯეტო კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 78 08

თავმჯდომარე:

 

წევრები:

 

 


სოციალურ საკითხთა კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 60 61

თავმჯდომარე:

 

წევრები:

 


ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 68 08

თავმჯდომარე:

 

წევრები:

 

 

 


სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 76 06

თავმჯდომარე:

 

წევრები: