განცხადებები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2021 წლის სარგებლობის გეგმა

იხილეთ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2021 წლის პრივატიზების გეგმა

იხილეთ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2020 წლის სარგებლობის გეგმა

იხილეთ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2020 წლის პრივატიზების გეგმა

იხილეთ

,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტის გეგმის დამტკიცების შესახებ''

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 ნოემბრის განკარგულება #356

იხილეთ ვრცლად

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 ოქტომბრის განკარგულება #336

ვრცლად

დანართი

 

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 თებერვლის N231 განკარგულება

ვრცლად

 

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 აგვისტოს N162 განკარგულება

ვრცლად

 

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 8 მაისის N116 განკარგულება

ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 მაისის #1173 განკარგულება

ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 თებერვლის, #1105 განკარგულება

ვრცლად

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის, #1046 განკარგულება

ვრცლად

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 დეკემბრის, #1038 განკარგულება

ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის განკარგულება #1015

                                                               ვრცლად

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ნოემბრის N1001 განკარგულება

 ვრცლად

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 აგვისტოს N921 განკარგულება

ვრცლად

ალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივნისის N870 განკარგულება

ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის N833 განკარგულება

ვრცლად

 

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის N832 განკარგულება

 ვრცლად

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების  შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2016 წლის 27 იანვრის N710 განკარგულება

 ვრცლად