განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის ანგარიში 

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიში 

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში 

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის ანგარიში 

იხილეთ ვრცლად

 


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის ანგარიში 

იხილეთ ვრცლად