განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი და განმარტებითი ბარათი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული ნაწილი

კაპიტალური დანართი

2022-2025 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

სხვა ხარჯების დანართი


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი (მეორე წარდგენა)

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი და განმარტებითი ბარათი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პროგრამული ნაწილი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

კაპიტალური დანართი

ინფორმაციული დანართი

2021 წლის ბიუჯეტის შენიშვნების შესახებ

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი (პირველი წარდგენა)

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი და განმარტებითი ბარათი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული ნაწილი

ინფორმაციული დანართი

კაპიტალური დანართი


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი (მეორე წარდგენა)

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული ნაწილი

ინფორმაციული დანართი

კაპიტალური დანართი

წერილი და განმარტებითი ბარათი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი (პირველი წარდგენა)

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული ნაწილი

ინფორმაციული დანართი

კაპიტალური დანართი

წერილი და განმარტებითი ბარათი


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი

განმარტებითი ბარათი

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული დანართი

ინფორმაციული დანართი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( მეორე წარდგენა) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

წერილი და განმარტებითი ბარათი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( პირველი წარდგენა) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი - 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილი

წერილი და განმარტებითი ბარათი


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( მეორე წარდგენა) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( პირველადი დოკუმენტი) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტები