განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მიხეილ მუზაშვილი 

ელ.ფოსტა: mikheilmuzashvili@gmail.com 

 

                                                      ვრცლად


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 ნინო სოსელია 

ელ.ფოსტა: nino.soselia@rustavi.gov.ge

ვრცლად  


                                       

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ლევან კავთიაშვილი

ელ.ფოსტა: levan.kavtiashvili@rustavi.gov.ge

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური მხარდაჭერის  სამსახური  

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ლაშა ბუსხრიკიძე

ელ.ფოსტა: lasha.social@gmail.com 

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქეთევან ბეჟუაშვილი 

ელ.ფოსტა:ketevan.bezhuashvili@rustavi.gov.ge 

                                                                                                  ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

კობა ძლიერიშვილი

ელ.ფოსტა:kobadzlierishvili@gmail.com 

 ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ევტიხ ხაჩიძე

ელ.ფოსტა: evtikh.khachidze@gmail.com 

ვრცლად


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო

აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

 მიხეილ თათარაძე

 ელ.ფოსტა: mikheil.tataradze@rustavi.gov.ge

ვრცლად


  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ზაზა ზაზაძე

 ელ.ფოსტა: zaza.zazadze@rustavi.gov.ge 

ვრცლად