განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი


                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  ნინო ლაცაბიძე