განცხადებები

საჯარო სკოლები

1 საჯარო სკოლა
მისამართი: ფიროსმანის ქ. №18
ტელეფონი: 0(341)29 31 44; 24 18 84

მე-2 საჯარო სკოლა
მისამართი: გ. ნიკოლაძის ქ. №16-ა
ტელეფონი: 0(341)25 72 30; 25 68 15

მე-3 საჯარო სკოლა
მისამართი: კონსტიტუციის ქ. №17
ტელეფონი: 0(341)24 12 29

რუსთავის ჟ. შარტავას სახელობის მე-4 საჯარო სკოლა
მისამართი: ლეონიძის ქ. №26-ა
ტელეფონი: 0(341)27 79 67

მე-5 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეჩვიდმეტე მიკრო/რაიონი
ტელეფონი: 0(341)27 49 86

მე-6 საჯარო სკოლა
მისამართი: რჩეულიშვილის ქ. №7
ტელეფონი: 0(341)24 13 82

მე-7 საჯარო სკოლა
მისამართი: მაჩაბელის გას. №3
ტელეფონი: 0(341)28 03 71; 22 01 13

მე-8 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეთექვსმეტე მიკრო/რაიონი
ტელეფონი: 0(341)25 89 85

მე-9 საჯარო სკოლა
მისამართი: ბალანჩივაძის ქ. №8
ტელეფონი: 0(341)24 07 58

მე-10 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეცხრამეტე მიკრო/რაიონი
ტელეფონი: 0(341)25 95 63

მე-11 საჯარო სკოლა
მისამართი: ბარათაშვილის ქ. №5-7
ტელეფონი: 0(341)24 13 34; 24 10 82

მე-12 საჯარო სკოლა
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას ქ. №5
ტელეფონი: 0(341)27 73 77; 27 73 07

მე-13 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეგობრობის ქ. №47
ტელეფონი: 0(341)27 65 00; 27 56 00

მე-14 საჯარო სკოლა
მისამართი: ქაშაკაშვილის ქ. №9
ტელეფონი: 0(341)29 24 94;25 55 19; 24 11 28

მე-15 საჯარო სკოლა
მისამართი: მერვე მიკრო/რაიონი
ტელეფონი: 0(341)27 06 09; 22 22 92

მე-16 საჯარო სკოლა
მისამართი: მაიაკოვსკის ქ. №17
ტელეფონი: 0(341)24 15 64

მე-17 საჯარო სკოლა
მისამართი: გურამიშვილის ქ. №6
ტელეფონი: 0(341)27 74 00; 27 92 77

მე-18 საჯარო სკოლა
მისამართი: მელიქიშვილის ქ. №7
ტელეფონი: 0(341)22 35 96; 22 01 67

მე-20 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეგობრობის ქ. №35
ტელეფონი: 0(341)22 30 61

21-ე საჯარო სკოლა
მისამართი: მესხიშვილის მეორე გას. №3
ტელეფონი: 0(341)27 90 65; 22 12 71

22-ე საჯარო სკოლა
მისამართი: ოცდამეერთე მიკრო/რაიონი
ტელეფონი: 0(341)27 64 57

23-ე საჯარო სკოლა
მისამართი: მეთორმეტე მიკრო/რაიონი №79-ა
ტელეფონი: 0(341)25 22 88

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახ. ქ. რუსთავის#24 ქართული გიმნაზია

ტელეფონი: 0(341)22 34 35;

მისამართი: ვახუშტის ქ. #5

ელ.ფოსტა: sajaro24@gmail.com

ბლოგი: rustavi24sajaro.blogspot.com

25-ე საჯარო სკოლა 

მისამართი: მეოცე მიკრო/რაიონი
ტელეფონი: 0(341)27 93 31

26–ე საჯარო სკოლა
მისამართი: კიკვიძის ქ. 14
ტელეფონი: 0(341)25 06 26; 24 12 29

27–ე საჯარო სკოლა
მისამართი: მეცხრამეტე მიკრო/რაიონი
ტელეფონი: 0(341)25 91 57; 25 57 91