განცხადებები

კერძო სკოლები და სასწავლებლები

შპს ”რეცა”
დირექტორი: ვახტანგ აბაიშვილი 
მისამართი: დავით გარეჯის ქ. №2 
ტელეფონი: 0(341)24 20 20; 25 75 88

“მილენიუმი”
დირექტორი: ელზა ლეკვეიშვილი
მისამართი: 21-ე მიკრო რაიონი ( #27 ბაგა–ბაღის შენობა)
ტელეფონი: 0341 22 44 14; 28 60 41

შპს ”ჩირაღდანი”
დირექტორი: დავით კაპანაძე
მისამართი: კლდიაშვილის ქ. №8
ტელეფონი: 0(341)22 20 80

შპს ”ლაზარე”
დირექტორი: ჯულიეტა ლაზარიაშვილი
მისამართი: ახმეტელის ქ. №10
ტელეფონი: 0(341)25 01 23; 27 90 80;

შპს ”ნათელი” – კერძო ბაგა–ბაღი
დირექტორი: მარინა გიუნაშვილი
მისამართი: რუსთავი, რუსთაველის ქუჩა N20
ტელეფონი: 598 79 40 59; 557 70 19 71

შპს ”ლამპარი”

მისამართი: ლომოურის ქ. 6 
ტელეფონი: 0(341)27 64 50

შპს ”მერიდიანი”

დირექტორი: მზია ნარიმანიძე
მისამართი: რუსთაველის ქ. №20
ტელეფონი: 0(341) 24 08 16;

შპს ”მზეკაბანი”
დირექტორი: ბელა გოცირიძე 
მისამართი: ჭავჭავაძის ქ. №15 
ტელეფონი: 0(341)24 19 94

შპს ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქ. რუსთავის რუსთაველის სახელობის სკოლა

დირექტორი: ექრემ ქოროგლი
ქ. რუსთავი, გზატკეცილი ქ. №22 
ტელეფონი: 0(341) 28 04 90 ; 18 04 91;

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის

ქ. რუსთავის საშუალო სკოლა

დირექტორი: პროფესორი გარი ჩაფიძე

მისამართი: რუსთავი, შევჩენკოს ქუჩა # 5

ტელეფონი: 0(341) 22 25 00; 27 96 00; 25 37 00; 25 39 00;

შპს ”მნათობი”

დირექტორი: ლია მუმლაძე
მისამართი: მეთორმეტე მიკრო/რაიონი (#36 ბაგა-ბაღის შენობა)
ტელეფონი: 0(341)28 70 14; 27 35 57

შპს ”იმედი-2000”

დირექტორი: გულიკო ჩუთლაშვილი 
მისამართი: ქაშაკაშვილის ქ. №9 
ტელეფონი: 0(341) 24 12 92; 29 24 94;

შპს საუნჯე ”ნაკადული”

დირექტორი: გულჩინა ჭიკაძე
მისამართი: მეთხუთმეტე მიკრო-რაიონი( #29 ბაგა-ბაღის შენობა)
ტელეფონი: 577 21 14 33; 590154487

 „რუსთველი“
დირექტორი: ზაირა კიკნაველიძე 
მისამართი: რუსთაველის ქუჩა #23. 
ტელეფონი: 0(341) 25 73 77

სკოლა-ბაღი ”ბალავარი" 

დირექტორი: ეკა გაბაშვილი

მისამართი: მეშვიდე მიკრო/რაიონი ყოფილი 30 ბაგა-ბაღი(შარტავას მოედანი) 
ტელეფონი: 0(341)22 33 69

სკოლა ”ბელი” 

ბავშვთა ეროვნული ლიდერობის ინსტიტუტი

ხელმძღვანელი: გიორგი თვალიაშვილი

რუსთავი: მეგობრობის გამზირი 12/56 
ტელეფონი: 0(341)25 13 58, 22 20 45 
ფაქსი: 0(341) 22 20 45 
ელ-ფოსტა: siqaoffice@gmail.com

ვებ-მისამართი: http://www.zari.org.ge/

“რეისი” 

დირექტორი: ცისმარი გოდერძიშვილი
მისამართი: მეთექვსმეთე მიკრო რაიონი (#37 ბაგა–ბაღი)
ტელეფონი: 0(341) 28 68 21

შპს ”ხატიაშვილი და კომპანია” სკოლა მოძღვარი

მისამართი: შარტავას ქ. №4
ტელეფონი: 0(341)27 78 10

შპს ქ. რუსთავის ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების კოლეჯი”ნინო”
მისამართი: მეთექვსმეტე მიკრო/რაიონი(37-ე ბაგა-ბაღის შენობა)
ტელეფონი: 0(341)27 42 86; 28 35 97 599 22 04 72

შპს ”ჯვარი”
მისამართი: ქუთაისის ქ. №6
ტელეფონი: 0(341)27 64 57

ხელოვნების სკოლა
მისამართი: შარტავას ქ. №4
ტელეფონი: 0(341)27 51 08

შპს ”ათინათი”
მისამართი: ფიროსმანის ქ. №18
ტელეფონი: 0(341)29 31 44

საზოგადოება ”ნათელი”
მისამართი: რუსთაველის ქ. №23
ტელეფონი: 0(341)25 73 77

შპს ”მერმისი”
მისამართი: ლეონიძის ქ. №26-ა
ტელეფონი: 0(341)27 79 67

შპს ”კვარი”
მისამართი: ქუთაისის ქ. №6
ტელეფონი: 0(341)27 64 57