განცხადებები

მუნიციპალური ქონება

 

მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონება

იხილეთ

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

იხილეთ